IIA Ukraine

Світове лідерство у професії внутрішнього аудиту та корпоративного управління

Законодавство

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmailby feather

Закон УкраїниЗаконодавство України щодо внутрішнього аудиту та управління

Дана сторінка містить перелік та каталог посилань на нормативні документи України, що стосуються внутрішнього аудиту та управління. Сторінка оновлюється – заходьте для отримання актуальної інформації.

Зверніть увагу: даний каталог не є вичерпним і може містити не актуальну інформацію оскільки створений з метою ознайомлення та полегшення роботи всіх причетних до внутрішніх контролів та управління підприємством  з наявною нормативною базою. Пропозиції та коментарі щодо наповнення даного каталогу надсилайте на адресу Інституту з поміткою “сторінка законодавства” – webmaster@iia-ua.org

Закони України про аудит

  1. ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про внутрішній аудит (2 подання, редакція 2015 року)
  2. ЗАКОН УКРАЇНИ Про аудиторську діяльність (зовнішній аудит)

Аудит та управління у державній сфері

  1. ПОСТАНОВА КМУ від 28 вересня 2011 р. № 1001 Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
  2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 22 жовтня 2008 p. № 1347-р Про внесення змін до Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю та затвердження плану заходів щодо її реалізації на період до 2017 року
  3. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ – Статті 26, 111, 113 

Аудит та управління у фінансових установах

  1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про банки і банківську діяльність – Статті 16, 19, 37, 39, 41, 45, 52
  2. ЗАКОН УКРАЇНИ Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг – Стаття 15-1
  3. ПОСТАНОВА ПРАВЛІННЯ НБУ № 114 від 20.03.98 Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України
  4. ПОСТАНОВА ПРАВЛІННЯ НБУ № 358 від 20.07.99 Про затвердження Методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України

Аудит та управління у медичній сфері

  1. Порядок проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства охорони здоров’я України (затверджено наказом МОЗ України № 207 від 27.03.2012)

Порівняльна таблиця визначень внутрішнього аудиту у діючих нормативно-правових актах

Бюджетний кодекс України Внутрішнім аудитом є діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в бюджетній установі, спрямована на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності бюджетної установи та підвідомчих їй бюджетних установ, поліпшення  внутрішнього контролю.
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Визначення внутрішнього аудиту відсутнє.Зазначається лише те, що передбачає собою внутрішній аудит, та що вищий орган управління або наглядова рада фінансової установи  утворює в її складі структурний підрозділ або визначає окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю). Детальніше див. статтю 15-1. «Внутрішній аудит (контроль)».
Закон України «Про аудиторську діяльність» Визначення внутрішнього аудиту відсутнє.Надається визначення лише «аудиту». Аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.
Закон України «Про банки і банківську діяльність» Визначення внутрішнього аудиту відсутнє.Про внутрішній аудит зазначається у статтях 10 «Банківська корпорація», 37 «Органи управління та контролю банку» та 45 «Внутрішній аудит».
ПП НБУ «Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України» Внутрішній аудит банку – це незалежна оцінка системи внутрішнього контролю, встановленого у комерційному банку.Головна увага внутрішнього аудиту зосереджена на аналізуванні інформаційної системи, включаючи систему бухгалтерського обліку і супутніх видів контролю, вивченні фінансової та операційної інформації, дослідженні економічності та ефективності операцій.
Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України,схвалені постановою Правління НБУ Внутрішній аудит – незалежна, об’єктивна перевірка та надання консультацій з метою підвищення ефективності операцій банку. Внутрішній аудит допомагає банку досягти встановлених цілей шляхом забезпечення систематичного дисциплінованого підходу до оцінки та підвищення ефективності процесів внутрішнього контролю, управління ризиками та корпоративного управління.
ПП НБУ «Про затвердження Методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України» Визначення внутрішнього аудиту відсутнє.
Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2015 року, схвалена Кабінету Міністрів України Внутрішній аудит – діяльність з надання незалежних та об’єктивних гарантій (забезпечення впевненості в межах розумного у досягненні органами державного і комунального сектору мети та функціонуванні системи управління у спосіб, який максимально знижує ризик шахрайства, марнотратства,  допущення помилок чи нерентабельності) і консультацій.Додатково див. витяг з Концепції, а саме розділ ІІІ. Аналіз системи державного внутрішнього контролю, де сказано що Понятійна база державного внутрішнього фінансового контролю, яка застосовується у законодавстві, науковій та практичній діяльності в Україні, не узгоджується з понятійною базою, визначеною документами ЄС та що поняття “внутрішній аудит” не має аналогів.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства охорони здоров’я України» Внутрішній аудит – діяльність Відділу внутрішнього аудиту МОЗ України (далі – Відділ), спрямована на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності МОЗ України та установ міністерства, поліпшення внутрішнього контролю.
ПОРЯДОК утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затверджено Кабінетом Міністрів України Визначення внутрішнього аудиту відсутнє.Про внутрішній аудит зазначається у пунктах:6. Внутрішній аудит проводиться згідно з планами, що формуються підрозділом та затверджуються керівником центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи після погодження з відповідними органами Держфінінспекції.8. Внутрішній аудит проводиться відповідно до стандартів, затверджених Мінфіном.
Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження стандартів внутрішнього аудиту» Визначення внутрішнього аудиту відсутнє.Згідно пункту 1.2. У цих Стандартах терміни “внутрішній аудит”, “внутрішній контроль” та “об’єкти внутрішнього аудиту” вживаються у значеннях, що застосовуються у Бюджетному кодексі України та Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 N 1001 (далі – Порядок).

Якщо ви знайшли орфографічну помилку, повідомте нас про це, вибравши цей текст і натиснувши Ctrl+Enter.

Поділитися

The Author

Sergii

IT and Information security consultant, IT auditor, lecturer
ВГО "Інститут Внутрішніх Аудиторів України" © 2012-2016 Frontier Theme

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: